1. 1.
    igrencliktir. osuruk bile yumurta kokar...

    selam ve duva ile.
    ... erectov