1. 1.
    Bir işin yararını benimseyip, zararını kabul etmemek.
    ... nevilevile