1. .
    milton friedman ve edmund phelps tarafından 1960'larda ortaya atılıp, geliştirilen, ortadan kaldırılması mümkün olmayan minimum işsizliği gösteren orandır, bir diğer deyişle friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizlik oranlarının toplamına eşittir, iktisat politikaları kullanılarak ortadan kaldırılamaz,

    özellikle edmund phelps'e göre, doğal işsizlik nedeniyle phillips eğrisi, uzun dönemde dikey eksene paralel, dik bir doğru şeklini alır.

    nairu olarak da bilinir.
    2 ... wad ar yu tolking ebat yu