1. 1.
  1- canlı yasamında bozulmadan yapısını korur
  2-hücre içi metabolizma olaylarını gerceklestirir
  3- bozulmadan türler arası gecisi saglar
  4- bazı kosullara göre degisebilir
  3 ... biogenetikci
 2. 2.
  morötesi (ultraviole) ışık altında bozulan bir yapısı vardır
  ... delikanlımühendis
 3. 3.
  çift iplikli sarmal yapıya sahiptir. fakat istisnai olarak tek iplikli olabilirler. (bkz: prokaryotik organizma) replikasyonyaparlar. (bkz: dna)
  1 ... kacak kelebek
 4. 4.
  kendini eşlemesine replikasyon, rna yapmasına transkripsiyon denir.
  ... komplikasyon
 5. 5.
  replikasyonları semikonservatif şekilde gerçekleşen,bir sarmalında (bkz: nşa)10.5 baz çifti içeren kalıtım materyali.
  ... drankmus
 6. 6.
  ·Ökaryotlarda çekirdek, mitokondri ve kloroplastta, prokaryotlarda ise sitoplazmada bulunur.

  ·Merdiven şeklinde iki sarmal iplikten oluşur.(Watson-Crick modeli)
  Metabolizmayı, büyümeyi, bölünmeyi ve kalıtsal karakterlerin aktarılmasını sağlar.

  ·Adenin, timin, guanin ve sitozin bazlarından oluşur.

  ·Kendini eşleyebilir (replikasyon). Eşlenmeye DNA nın iki ipliğide katılır. Ortanda bulunan uygun nükleotidleri kullanarak yeni karşı diziyi tamamlar.

  ·Replikasyon sırasındaki hata DNA’nın tek ipliğinde ise sonraki eşlemelerde onarılabilir, iki ipliğinde ve karşılıklı bölgelerinde ise onarılamaz.

  ·Nükleotidleri oluşturan şeker ve bazlar birbirine glikozit bağı ile bağlanırlar. Nükleotidler ise fosfodiester bağı ile birbirine bağlanırlar.

  ·Adenin timinle, guanin sitozinle eşleşir.

  Adenin sayısı timin, guanin sayısı sitozin sayısına eşittir.

  A/T=1 ve G/C=1 olduğuna göre A+G/T+C=1olur.

  ·DNA nın iki zincirini zayıf hidrojen bağları bir arada tutar. Adenin ve timin arasında 2, guanin ve sitozin arasında 3 tane zayıf H bağı bulunur.

  ·Sentezlenmesini sağlayan enzim DNA polimeraz, hidrolizini sağlayan enzim Deoksiribonükleaz (DNAaz) dır.
  kaynak:http://mmorkoyun.sitemynet.com
  1 ... eos_zwo
 7. 7.
  yeni nesil pclere ilham kaynağı olacak kodlama biçimine sahip olmak.

  hata payı 1 / 100000000 kadar da olsa sonradan caymış bilimadamları.

  kimi profesörler problem çözmeye yönelik de kullanmışlardır onu.
  ... sizoyumulanfrenoldugumkadar