1. 1.
    Hem daha az yakan hem de daha kuvvetli olan olasi ummet icadı.

    hehheh hee kılıştarın aklına gelmez bunlar...
    ... templier