1. .
    bursalıları hafiflikle suçlayanların dönüp kahredici görüntüleri izledikten sonra diyarbakır seyircisi için söyleyebileceği ifadedir.
    -1 ... pirifani