1. 1.
    Dini kendi kontrolüne alıp kullanmak istediği içindir zira alnı secdeye değmemiş adamın:
    1 ... 1protesto