1. 1.
  tarihin maddeci yorumlanış biçimidir. üretim biçimini ve toplumsal iişkileri göz önünde bulunduran, bunun yanında çevresel etkenler ile tarihte zorun ve bireyin rolünü göz önünde tutmaya çalışan,a şırı uçlarında mekanik ve belirlenimci örneklerini veren tarih felsefesidir. tarihi 4 büyük çağa ayıran tarih anlayışı tarihin düz ve doğrusal bir biçimde değil, spiral ve iç içe geçmiş bir şekilde yorumlar. toplumları şuna göre ayırmıştır:

  -ilkel komünal toplum
  -köleci toplum
  -feodal toplum
  -kapitalist toplum

  her birinde toplumsal formasyon farklı olsa da, toplumsal örgütlenmenin artan gücünü göz önünde bulunduran tarih anlayışıdır. bunun yanında ise diğer tarih anlayaşından farklı olarak ileriye dair bir yön çizen bir toplumsal örgütlenmeyi de göz önüne almış tarih felsefesidir.
  ... kisil