1. .
    osmanlı imparatorluğunda kurulan ilk nizamiye mahkemesi.
    ... sıpa