1. 1.
    Türkiye’nin acı gerçeklerinden biridir.
    -3 ... duygusal raphael