1. 1.
  Tevrat:

  “Sen benim topuzum, cenk silahımsın,

  seninle milletleri kıracağım, ülkeleri helak edeceğim... ve seninle erkeği ve kadını kıracağım, ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı ve ere varmamış kızı kıracağım; ve seninle çobanı ve sürüsünü kıracağım; ve seninle çiftçiyi ve çiftini kıracağım; ve seninle Valiyi ve kaymakamı kıracağım.” (Yeremya 51/20-23)

  “işte Rab’bin acımasız günü geliyor.”

  (işaya: 13/9)

  "Yakalananın bedeni delik deşik edilecek.

  Ele geçen kılıçtan geçirilecek.

  YAVRULARI GÖZLERiNiN ÖNÜNDE PARÇALANACAK.

  Evleri yağmalanacak,

  KADINLARIN IRZINA GEÇiLECEK."

  (işaya: 15-16)

  “Hem yiğidi, hem kızı.

  Emzikteki cocuklari aksakalli adami,

  Dışarıdan kılıç,ve içeriden dehşet telef edecek.

  Hasımlarından öç alacağım, Ve benden nefret edenlere ödeyeceğim.” (Tesniye, 32/25)

  “Onları tamamen yok edeceksin, onlarla ahdetmeyeceksin, onlara acımayacaksın.” (Tesniye: 7/1-3)

  “Ve yayları gençleri yere çalacak ve rahmin semeresine acımayacaklar, gözleri çocukları esirgemeyecek.” (işaya: 13/15-1

  “Mülklerini alacağımız milletlerin yüksek dağlar üzerinde, ve tepeler üzerinde, ve her yeşil ağaç altında ilahlarına ibadet ettikleri bütün yerleri mutlaka harap edeceksiniz.” (Tesniye: 11/23-25)

  Incil

  MATTA (MATTHEW) BÖLÜM 10

  34 «Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın! Ben barış değil, kılıç getirmeye geldim.

  LUKA (LUKE) BÖLÜM 12

  49 «Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim. Keşke bu ateş daha şimdiden alevlenmiş olsaydı!

  50 Katlanmam gereken bir vaftiz var. Bu vaftiz gerçekleşinceye dek nasıl da sıkıntı çekiyorum!

  51 Yeryüzüne barış getirmeye mi geldiğimi sanıyorsunuz? Size hayır diyorum, ben ayrılık getirmeye geldim.

  52 Bundan böyle bir evde beş kişi, ikiye karşı üç, üçe karşı iki bölünmüş olacak.

  53 Baba oğluna karşı, oğul babasına karşı, anne kızına karşı, kız annesine karşı, kaynana gelinine karşı, gelin kaynanasına karşı olacaktır.»

  LUKA (LUKE) BÖLÜM 19

  27 `Beni kral olarak istemeyen o düşmanlarıma gelince, onları buraya getirin ve gözümün önünde kılıçtan geçirin!'»

  LUKA (LUKE) BÖLÜM 14

  25 ve 26 Kalabalık halk toplulukları isa'yla birlikte yol alıyordu. isa dönüp onlara şöyle dedi: «Biri bana gelip de babasını, annesini, karısını, çocuklarını, kardeşlerini, hatta kendi canını bile gözden çıkarmazsa, benim öğrencim olamaz.

  Kuran

  “Eğer antlaşmalarından sonra yeminlerini bozup dininize dil uzatırlarsa, küfrün elebaşlarıyla savaşın. Çünkü onlar yeminlerine riayet etmeyen kimselerdir. Umulur ki, vazgeçerler.”
  (Tevbe Suresi 12.Ayet)

  “Ey iman edenler! ihramlı iken (karada) av hayvanı öldürmeyin. Kim (ihramlı iken) onu kasten öldürürse (kendisine) bir ceza vardır. (Bu ceza), Kâ’be’ye ulaştırılmak üzere, öldürdüğünün dengi olup, içinizden iki âdil kimsenin takdir edeceği bir kurbanlık hayvan; veya yoksulları yedirmek suretiyle keffaret; yahut onun dengi oruç tutmaktır. (Bu) yaptığı işin kötü sonucunu tatması içindir. Allah, geçmiştekileri affetmiştir. Fakat kim bir daha böyle yaparsa, Allah ondan intikam alır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir.” (Maide Suresi 95. Ayet)

  “Bunlar Rableri konusunda çekişen iki gruptur. işte o küfre sapanlar, onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir; başları üstünden de kaynar su dökülür. Onunla, karınlarının içindekiler ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demirden kamçılar (topuzlar) hazırlanmıştır. Her ne zaman ıstıraptan dolayı cehennemden çıkmak isteseler, oraya geri döndürülürler ve onlara: “Tadın yangın azabını” denilir.” (Hac Suresi 19-22 ayetler)

  “ Andolsun, eğer münafıklar, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine’de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar (tuttukları yoldan) vazgeçmezlerse, elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da (bundan sonra) orada lânete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır. Nerede bulunurlarsa, yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler.” (Ahzab Suresi 60, 61 Ayetler)

  “Ey Peygamber, Küfre sapanlarla, ikiyüzlülerle cihat et. Onlara sert davran… Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü dönüş yeridir o!” (Tevbe Suresi 73. Ayet)

  “Artık inkarcılara boyun eğme, onlara karşı Kuran ile zorlu bir cihat aç.” (Furkan Suresi 52. Ayet)

  “Hırsızlık yapan erkek ve kadının, yaptıklarına karşılık Allah’tan bir ceza olarak ellerini kesin. Allah Aziz’dir, Hakim’dir.” (Maide Suresi 38. Ayet)

  “içinizden zina eden iki kimseye eziyet edin, tevbe edip düzeltirlerse onları bırakın. Doğrusu Allah tevbeleri daima kabul ve merhamet eder.” (Nisa Suresi 16. Ayet)

  bu ayetleri okuduğumuz, gördüğümüz zaman bu üç ibrahimi dinin de barışçıl olmadığını açık açık görüyoruz. hala islam barışçıl bir dindir diyenler seslerinizi duyamıyorum? evet.
  1 -2 ... nevilevile
 2. 2.
  ya şimdi öyle deme..

  ciddiye alacaklar.. hoş senin trollük de maymundan hallice ya neyse..
  2 ... artificialhuman