1. 1.
  tarih yüzlerce dine şahit oldu,
  bunların bir çoğu, kendini yaratıcı ilan eden veya onunla görüştüğünü öne süren hükümdarların iddialarından ibarettir.

  eski yunan ve eski mısır dinlerinde, hükümdarın kendini tanrı ilan etmesine karşı halk hükümdarlarına tapınmışlar idi,

  aynı şekilde günümüzde de halen süren, tanrıyla görüştüğünü öne sürenlerin iddialarından ibaret dinlere itaat ediliyor,

  peki insanlar dinlere tabii olmak için mantığı şart koşuyor mu ?
  pek sayılmaz, insanlar doğmalara tabii olan varlıklardır,

  insan doğduğu günden itibaren mantık kavramını duyduğu ve gördüklerine göre şekillendirir, dolayısıyla ailesinin din ve ideolojisini alır, hepsi bu, hükümdarlar çocuklara din eğitimine ağırlık vermesinin de sebebi budur,

  dinler tanrı maskesi arkasından insanların yönetilmesi ile ortaya çıktı, bunu unutmamak gerek, dinler her zaman hükümdar kaynaklıdır.
  3 -2 ... tapmadiyentanri