1. 1.
  beyinde işlenebilir farklar gözlemlenememektedir,

  mitler çoğunlukla tanrılar ve tanrılar ile yaşanan olayları anlatan hikayelerdir,
  dinler ise, tanrıyla görüştüğünü öne süren şahısların anlattığı hikayelerdir,

  yunan mitolojisindeki pegasus atı mitolojik bir öğe iken,
  arap mitolojisindeki burak atı dini bir öğe olması tuhaf,

  mısır mitolojisinde ölen insanların iyilik ve kötülükleri tanrıça isis tarafında terazi ile tartması, iyilik ağır bastığında ödüllendirilmesi, kötülük ağır bastığında cezalandırılması mit iken,
  arap mitolojisinde tanrı allah ın aynısını yapması din olması garip,

  sanırım aradaki tek fark, arap mitlerine halen inanan insanların olması, bu kalmayınca, islam da arap mitolojisi olarak raflara kalkacak,

  tıpkı eski dinler gibi.

  edit: dinler yaratıcının varlığına dair inanışlar değildir, dinler yaratıcı ile görüştüğünü öne süren şahısların iddialarıdır, yaratıcının varlığını anlatan inanışlar din değildir.
  2 -3 ... tapmadiyentanri
 2. 2.
  --spoiler--
  dinler ise, tanrıyla görüştüğünü öne süren şahısların anlattığı hikayelerdir,
  --spoiler--

  panteizm, pananteizm görüşler, teolojik tanrı ideleri ortaya atan filozoflar tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor demek.

  en biligili olduğunu zannedip en cahil olabilir bir ateist. türkiye'de ateizm'in hakkını veren insan sayısı zaten bir elim parmağını geçmiyor.
  2 -1 ... modern zaman filozofu
 3. 3.
  mit:
  kuşaktan kuşağa yayılan, toplumun düş gücü etkisiyle zamanla biçim değiştiren, tanrılar, tanrıçalar, evrenin doğuşu vb.yle ilgili, imgesel, alegorik bir anlatımı olan halk öyküsü.

  din:
  insanların doğaüstü güçlere, kutsal saydıkları türlü varlıklara, tanrılara ya da Tanrı’ya inanma, tapınma biçiminde katıldıkları gizemsel olgu.
  ... notalivingsoul