1. 1.
    Normalde pek cazip gelmez ama dinlenme tesisi lokantasındaki nedense acayip çekicidir.
    ... judas