bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  bilhassa mezopotamya eksenli olarak, uzunca yıllar geçerliliğini korumuş, antik pagan kültürlerde ve erken dönem Yahudilikte kısmen kendisini göstermiş, din kavramının ulviliğini yansıtmak maksatlı gerçekleştirilen fuhuş tipi.

  Bu tip beraberlikleri gerçekleştirmek için en önemli toplanma yeri, iştar tapınağıydı. Tarihçi Herodot un yazdığına göre, aşkı hissedebilmek için, tabii ilahi aşktır bu pek çok pagan kültürde tanrıyı bulabilmeniz için seks yapmanız şarttır, kadınların babildeki iştar tapınağına ömründe bir kez de olsa teslim olmaları gerekirdi. Bu bir gelenekti. Babalar kızlarını aşk yapsınlar diye tapınağa bırakırlardı ve bir süre alıcı erkeklerin kızlarını beğenmesini beklerlerdi. Kızı çirkin olan babaların çilesi bitmek bilmezdi tabii. Boyna kızlarını oraya götürür getirir, alıcı beklerlerdi.

  Her kadın, özellikle bayram günlerinde başı açık olarak oraya gidip, bir erkek tarafından seçilmeyi beklemekle mükellefti. Bu bir bayramdı ve dünyayı koruyan kozmik bir göstergesiydi de. Yapılansa aşktı, tanrı adına.

  Dini bir içeriği bulunan buraya, hacılar giderlerdi ve bu ibadetlerini sürdürürlerdi. Sonraları yunandaki Afrodit, iştardaki fahişe inanna gibi tanrıça figürleri bu işlerden sorumlu olmuştur.

  Erken dönem Yahudilikte, Süleyman ın tapınağına giderek, Musevi gençlerin kendisine birer seks partneri seçtiğini bir Yahudi dostuma söylediğimde, adam ağlamaklı olmuştu. Lakin, bu oldukça köklü bir içtihattı. Hatta diğer bazı edebiyatçı kadınlar, beğendikleri periyodik bu fahişeler adına methiyeler bile dizmişlerdir.

  Gidenlerini afrodite ait bir rüzgarın karşıladığı tapınak çevresinde, düzüşmek için çiftlere özel bank ve kulübeler yapılmıştı. Hoş, pagan Bayram günleri seks için halk buraya akın etse de, kulübe ve bankları genelde zenginler kullanmıştır.
  1 ... angry man
kapat