1. 1.
    ali şeriati'nin, tevhid dini ile ona karşı olan riyakar şirk dini arasındaki ayrımı eşsiz bir heyecan ve tavizsiz bir dille anlattığı hacimce küçük anlamca koskocaman olan eseri. mutlaka okunmalı bu kitap.
    ... 2 ile bolunmeyen tek sayilar