dinde var olan zaman mantıksızlığı başlığına bugün entry girilmemiş.