1. 1.
  cumhuriyetin ilk yıllarından beri chp ve bağlı otoritenin haklı ve gerekli olarak moderniteye sahip çıkması ve onu topluma yaymaya çalışması bilinen bir durumdur. fakat zaman içerisinde modernitenin toplum geneline yayılması sırasında toplumun değerlerini reddederek bunun yapılmaya çalışılması sonucu hasıl olmuştur. ülkenin büyük bir kısmını oluşturan dindarlar ve kürtler veya bunların bileşkeleri sahip oldukları bilinç gereği moderniteyi inkar edemeyeceklerini anlaışlar ama bir yandan moderniteye ihtiyaç duyarken kendilerini inkar edemediklerinin farkına varmışlardır. Bu manada yaşadıkları çatışma sonucu edilgen bir şekilde moderniteye sahip olmak yerine kendilerine has bir anlayış geliştirmek istemişler ve kavgalı oldukları sistem ile barışmak için siyasete soyunmuş ve hakim olan chp ve bağlı otoriteye alternatif geliştirmeye başlamışlardır. Bu noktaya gelirken chp ve bağlı otoritenin yaptığı eşeklik onları inkar etmek olmuştur. ülkenin kuruluş safhasındaki gerekli olan osmanlı'dan kopma ihtiyacından dolayı gerçekleşen zorunlu inkarı devamlı hale getiren chp ve bağlı otorite yaptığı bu eşeklikten ayılmış olmakla birlikte halen kendi iplerinden kopamamaktadır. bu sebeple de dindarların ve kürtlerin sahip oldukları alternatif modernite anlayışının aslında yine sonuç olarak ülke menfaatleri eksenine gelecek olmasını görmezden gelmekte ve onları ülke bütünlüğünü tehdit eden unsurlar olarak görmekte ve gördürmeye çalışmaktadır. kendi ataleti sebebiyle çürüttüğü ülke dinamizmini tekrar ona rağmen yaratmaya çalışan dindarların ve kürtlerin modernite anlayışı chp ve bağlı otoriteye rağmen ülke faydasına bazı şeyler yapmak istemekle birlikte kendi ülkesinden güç alamadığı için, dış ülkelerin türkiye'yi yönlendirmek istemesinden dolayı, dış güçler ile ortaklıklar kurmak zorunda kalmaktadır. dış ortaklıkları "aslında biz dış güçleri kullanıyoruz" düşüncesiyle yapan bu insanların bu tehlikeli yoldan gitmek zorunda olmaları chp ve bağlı otoritenin eşekliğindendir. allah
  (bkz: allah kurtleri ıslah etsin)
  (bkz: allah dindarları islah etsin)
  (bkz: allah chp ve bağlı otoriteyi ıslah etsin)
  (bkz: allah beni ıslah etsin)
  (bkz: allah hepimizi ıslah etsin)
  (bkz: ben modernite dedim)
  2 -3 ... hicbirseygorundugugibidegildir
 2. 2.
  kürtlerin okumuş olanları modernitenin onlara sağladığı fırsat eşitliği sayesinde okuyup bir şey olabilmişlerdir ancak kürtlerin çoğunluğu türkiye ortalamasına göre iyi eğitim almadıkları için
  çoğu cahildir. mondernitenin ilkel ataerkil ve aşiret yaşamlarını dejenere edeceğini düşündükleri için moderniteden nefret ederler.

  dindarların okumuş olanları modernitenin her türlü olanağından yararlansalar da, onlar da 1400 yıl önceki din anlayışını muhafaza etme derdindelerdir. yeni hiç bir şeyi kabullenmemektedirler.modernitenin dini yozlaştıracağını düşünmekte ve moderniteden nefret etmektedirler.
  1 ... eabi
 3. 3.
  o halde said i kürdi kürtçülügü ve dinciliği bünyesinde buluşturmuş bir süper-moderndir.
  ... david addison
 4. 4.
  (bkz: bir taşla üç kuş)
  ... dr cureklibatur ve bay arkin
 5. 5.
  eğer modernite açlık, sefalet ve rezillik ise doğru bir önerme.
  -1 ... drankmus
 6. 6.
  modernliği türkiyenin en ilkel kesimlerinin temsil ettiği iddasıdır. idda sahibi marstan gelen yeşil arkadaşlardır.
  ... eabi