1. 1.
    Kolaylıkla fark edilebilendir.

    Evrim hakkında mesela bir bok bildikleri yoktur. Biyolojinin b'sini bilmezler ama evrim hakkında ahkam kesmeye kalkarlar. Yıllardır adamlar ezberledikleri 2-3 cümleyle evrimi çürüttüklerini zannediyorlar. Evrim sizin o küçük beyinlerinizin algılayamayacağı kadar geniş ve karmaşık bir konudur.

    Gidin biraz bilimsel dergi okuyun, kültürlenin de öyle gelin karşımıza.
    1 ... otoriter kemalizm