1. 1.
    entry nick uyumu.
    ... kitap okuyamayan insan
  2. 2.
    Allah'a inanıyorum, bütün olarak islam dinine de.. evet allah kainatı yaratmıştır ve her parçasında pozitif-beşeri bilimler ve sanata dair birşey görebiliriz. Ama inanma fiili tamamen farklı bir olgudur. insan Aklına yatmasa da teslimiyet gösterip inanmak bizatihi talep edilir, yani istenilen şey bizzat aklın bir kenara bırakılması ve daha üst bir akla teslim olup secde edilmesidir. Din vardır, bilim vardır ve bunlar ancak yaratıcının kendisinde birleşir, Daha önce yakalanan paralellikler sadece birbirlerine bir kanıt niteliği taşır.
    ... gole giden forvet