1. 1.
    kitabı yazan şahıs devrimci değil faşist olduğundan dolayı, din sorununa olsa olsa faşist bir yaklaşım yapabilmiştir.
    -1 ... asil en optimist pesimist