1. .
    bazıları; islam gelirse biz daha güzel bir hayat yaşayacagız diyorlar. kızlar sokaklarda daha rahat gezecektir diyorlar. eger toplumdaki ahlak anlayışını düzeltmezsen; islam da gelse şeriatta gelse, kagıt üzerinde yazılanlar zihinlerdekini degiştirmez. öncelikle o zihinlerin egitimden geçirilmesi gerekiyor, toplum düzenlenmesi ve ya kişiliğin olumlu olması için illa ki din olgusuna ihtiyaç yoktur. batı toplumları bugün dünyanın süper ülkeleridir. adamlar din olgusuyla mı inanç olgusuyla mı hareket etmişler. elbette hayır. aklı bilimselliği esas alarak rasyonelliği esas alarak adamlar süper toplum haline gelmişler. bir kızın tacize ugramaması durumunu din olgusuyla şeriatla gerçekleştiremezsiniz. çocugunuzu küçükken çok iyi bir şekilde yetiştirdiniz mi o zaten büyüyünce ahlaki açıdan yeterli idraka sahip olacaktır. dini vasıflarını yerine getirmeyen bir çocuk da olabilir, ateist de olabilir ama; din olgusu kişiliğe etki etmeyecegi için, aklı ve bilimi esas alarak çok daha güzel yerlere getirebiliriz çocuklarımızı ve toplumumuzu.
    ... kendi yorumunu begenen adam