1. 1.
    Topluma hizmet eden onlara yol gösteren olmaktır. Evet.
    -2 ... oytunkaran