1. 11.
  din eşittir ahlak mı problemi

  nokta!
  6 ... noxeca
 2. 12.
  Din eşittir ahlaktır. Yalnız din ile ahlak her zaman doğru orantılı değildir. Pek çok farkli argüman, sebep ve dolayısıyla sonuç vardır.

  Özetle ahlakın kaynağı dindir ancak insan karpuzun nasıl yetiştiğini, nereden geldiğini bilmeden alıp, tüketebilir.
  -1 ... sapnu puas
 3. 13.
  Çetrefilli bir konu.
  Din olmadan ahlak olabiliyor, bunun en güzel örneği Japonlar,
  Ahlak olmadan din olmuyor, bunun en güzel örneği müslümanlar,
  Evet, biraz özeleştiri yapmak kimseyi dinsiz yapmaz,
  Din toplum kurallarının daha net ve ortak şekilde uygulanmasını sağlayabilir.
  2 ... sktireden adam
 4. 14.
  Dinlerden önce veya dinsiz toplumların da uyduğu, ahlak içeren kurallar vardır.
  Ataerkil düzenin dinlerinde, çok eşlilik, kadınların insan sayılmaması, sahitliginin kabul edilmemesi gibi kadınlara karşı ne mantığa ne de ahlâka sığan uygulamalar mevcuttur.
  Ahlâk olgusu dinle varolmamıştır. Dinle de doğrudan bir ilişkisi yoktur. Dinlerin toplumlarda kabul görmesi için, bir araç olarak kullanılmıştır.
  1 ... 0fu0
 5. 15.
  din güzel ahlaktır.
  akıllım zavallım.
  bilmediğiniz işlere girmeyin .
  çoluk çocuk değilsiniz.
  1 -2 ... ruzhan
 6. 16.
  Dinin temeli ahlak iken , ahlakın temeli din değildir .
  ... erdal komurcu
 7. 17.
  dinler ahlakın temelindedir. Montaigne'in denemelerinde bahsettiği bir hikayeye dikkat çekmek isterim.

  --Montaigne Denemeler - insan Aklı--
  Belki öteki varlıklarda görüldüğü gibi, insanlar için de
  doğal yasalar vardır; ama bizde kaybolup gitmiştir: Çünkü
  şu mübarek insan aklı her yere karışıp düzen vermeye, kumanda etmeye kalkmış, dünyanın yüzünü kendi büyük iddiaları, kararsız görüşleriyle bulandırmış, karmakarışık etmiş.

  ''Nihil itaque amplius nostrum est
  quod nostrum dico artis est''

  Gerçekten bizim olan hiçbir şey kalmamıştır;
  bizim dediğimiz, yapma bir şeydir.

  Cicero

  insanlar her şeyi başka başka gözler, başka başka düşüncelerle görürler: Fikir ayrılıklarının asıl nedeni budur. Aynı
  şeyin bir millet bir yüzüne, bir millet başka bir yüzüne bakar
  ve o yüzünde durur.
  Bir insanın babasını yemesinden daha korkunç bir şey
  düşünülemez; ama eskiden bazı kavimlerde bu âdet varmış,
  hem de bunu saygı ve sevgilerinden yaparlarmış; isterlermiş
  ki ölü böylelikle en uygun, en şerefli bir mezara gömülsün;
  vücutları ve anıları içlerine, ta iliklerine yerleşsin; babaları
  sindirme ve özümleme yoluyla kendi diri bedenlerine karışıp yeniden yaşasın. Böyle bir boş inancı iliklerinde ve damarlarında taşıyan insanlar için, anasını babasını topraklarda çürütüp kurtlara yedirmenin en korkunç günahlardan biri sayılacağını kestirmek zor değildir

  --Montaigne Denemeler - insan Aklı--

  şimdi buradan görüleceği üzere ahlaki kuralların temeli dindir. her ne kadar atayizler kabul etmese de atayizdelerin bunu okuması ve anlaması gerekir.

  neden ateistler insan eti yemiyor ? neden kanunlarda insan eti yenmesi yasak.
  düşünsenize çok sevdiğiniz kişiyi vücudunuzda yaşatmak varken. neden soğuk toprağın altında çürümeye bırakalım.
  2 ... bado
 8. 18.
  Her yeni din kendi ahlak anlayışını (içinde yaşadığı topluma da uygun olarak) dayatır.

  Din eşittir ahlak değildir. Adalet değildir.

  Pek çok durumda ahlaksızlıktır.
  Her dinin adalet dağıtmak konusunda yanlışları vardır.

  Herbirinin iddiası kendisinin doğruluğudur. Dinler kendisinden olmayanı suçlu kabul eder.
  inanmıyor olmayı suç ve günah ve ceza kavramlarıyla eşitler.

  Her din bir cehennemdir. Bu kadarını söyleyebilirim.
  ... yalnizca deli yalnizca sair
 9. 19.
  dinine göre değişen durum. hangi dinden bahsediyoruz. müslümanlar, hristiyanlara, budistlere, hindulara ahlaksız diyor, yahudiler alayına ahlaksız diyor ayrıca kendilerinden olmayanlara her türlü zulüm bizzat kendi inançlarında sevap bile kazandırıyor.

  şimdi yunan mitolojisi dönemi şu andan daha mı ahlaksızdı.

  ahlak ve adalet paranıza bağlıdır. eğer zenginseniz ahlaklı sayılırsınız sayılmıyorsanızda o ahlakı satın alırsınız. aynı adalet gibi.
  din sadece bir araçtır anlayın artık. öteki dünyada adalet sağlanacak yalanı sizi bu dünyada tepkisizleştiriyor.
  ... inderex
 10. 20.
  Ahlak, dinin temeli olarak görüülmelidir. Din olmadan da yaşamda ahlak olabilir. Ahlak olmadan din, eksik kalır.
  ... apofiz2551