1. 1.
    bakirelik kavramı orta çağda kalmıştır.
    2 -4 ... luvi