1. 1.
    yapacak işi gücü olmayan boş beleş tiptir...
    ... erectof