1. 1.
    belki bir hilkat garibesi görmüştür, ona bakıyordur.
    1 ... monk of monkmountain