1. .
    Değişkenlerin sonsuz küçük farklarındaki artma değerlerini bulmaya yarayan hesap.
    -1 ... italiano