1. 1.
    10 saatlik derse 4100 tl isteyerek beni benden alan kurstur.

    ilginçtir. Heralde 10 saat sonunda ağız hareket ettirmeden konuşmayı falan öğretiyorlar.
    ... yahigewrovski