1. 1.
    diş macunundaki insanı itaatkarlığa iten maddeler sebebiyle tam bir beyaz dişli köledir.
    ... cosmic druid