1. 1.
    Uzak durulması gerekendir.
    1 ... noisy boy