1. 1.
    dişi sağlam olsa bile yapmaması gereken, cevizi yanlış yöntem ile açan insandır.
    ... nevilevile