1. .
    üç kağıt kasapların dolaplarında sallandırdıkları dişi koyun gövdelerini halka koç diye yutturmak için başvurdukları bir yöntemdir.

    malumunuz erkek koyunlar dişi koyunlara göre çok daha pahalıdır.

    et alırken dikkat edilmesi gereken bir noktadır. koç yumurtalarını avuçlayıp çekmeden emin olamazsınız.
    -1 ... uluyanardag