1. 1.
    diş etiyle arasında düzeyli bir ilişki olan protez diştir.
    ... judas