1. 1.
    anarşistlerin ve sosyal demokratların, çoğu zaman da demokratik sosyalistlerin yapmış olduklarıdır.

    emperyalist daima marksizm'e karşı sosyal demokrasi, demokratik sosyalizm ve anarşizmi desteklemiş, yeğlemiştir.

    zira hiçbiri emperyalistleri ortadoks sosyalizmi, yani marksizm-leninizm çizgisi kadar sarsamazdı.
    -2 ... napesend