1. .
  sol düşünce aşağıdaki ögeleri kullanır.
  faşizan milliyetcilik,
  devletçilik, devleti halkından korumaya çalışır. halkı devlet için çalışmaya zorlar.
  kökten dincilik,(laisizm) muslumanları devletten uzak tutar. onlara haklarını vermemek için kullanır.
  statükoculuk.
  belirli bir zumrenin ustunlugu. (bkz: emperyalizm), (bkz: kapitalizm)

  devrimci sol;
  her turlü faşizan düşünceye karşı çıkar.
  halkçılık için devletçiliği savunur. asıl amaç devletin halkının hizmetini eksiksiz görmesidir.
  laiklik; halkın eşit haklardan yararlanabilmesi için kullanır.
  devrimcilik; statükoculugun karşıtıdır. çağın değişen gereklerine göre toplumu yeni şekillendirmelere açık hale getirmek.
  hiç bir zümrenin ön plana geçmesine izin vermez. (bkz: sosyalizm)

  görüldüğü gibi birbirine taban tabana zıt şeyleri hedef alırlar. ortak kullandıkları laiklik bile yorum olarak farklıdır. *

  bu arada ben koyu sağcıyım. bazılarının yobaz dediğinden.
  -1 ... rush
 2. .
  sol var olanı güzelleştirmeye çalışır, devrimci sol ise var olanı yok etmeye çalışır... bazen başarılı olur, yok ettiğinin yerine bir bok koyamadığını görünce kuyruğunu kıstırır ağlar, elli sene tepinir, kapitalistlerden yardım ister... koduğum... iyi çocuktur özünde, ama arkadaşları kötü.
  1 -2 ... de sade ft baudelaire