1. 1.
  Yaklaşık 1950 tl dir.

  1011 tl gelir vergisi.
  835 tl sgs primi.
  59 tl işsizlik sigortası.
  45 tl Damga vergisi.
  ... atlant isten gelenadam