1. .
    devlet, ülke adı verilen belirli bir toprak üzerinde yaşayan insan topluluklarının bir egemenlik anlayışı ve hukuku içinde bir siyasi iktidar altında örgütlenmesidir. yani devlet, çoğu zaman hükümetin bir aracı olarak insanların belli amaçlar doğrultusunda yönetilmesini ve yönlendirilmesini sağlar. siyasi iktidar hegomanyası, daima kendi çıkarlarına ters düşen eylemlerden kaçınmak ve bu eylemleri sindirmek ister. bunun sonucu olarak devlet, benzer bir amaca hizmet eden iki olay arasında farklı müdahale yöntemlerine başvurur. ülkemizde bunun en açık örnekleri yakın zamanda gözlerimizin önünde vuku bulmuştur. solcular ankara'da filistin için protestolarda bulunurken polis, bu eyleme sert bir şekilde müdahale etmiştir. ancak, aynı amaca adanmış bir başka eylemde, camiden çıkıp filistin'de yaşananları protesto eden muhafazakar grubun kılına bile dokunulmamıştır. devlet adına yapılan bu iki yüzlülük aslında bir nevi devlet terörü olarak ta nitelendirilebilir. toplumun bölünmesine ve düzene karşı çıkmaya neden olan bu tutum, bir sorunsaldan çok bir anarşik eylem düzenine dönüşür.
    2 -1 ... fullmetaljacket