1. 1.
    devlet, bürokrasi ve demokratik kapitalizm anlayışına kural koyan ulusçu şirketlerin gölgesinde hakimiyet kurmaya çalışan aktörlerdir. dünya petrol rezervlerinin yüzde 75 ini kontrol eden körfezin görünürde ulusal, esasen çok uluslu petrol şirketleri, çin, rusya, hindistan, brezilya, endonezya, singapur gibi devletçi mekanizmaların altında büyüyen silah, demir - çelik üretimi, telekomünikasyon, havacılık, deniz ve hava işletmeciliği şirketleri, rus oligarkların içeride ve dışarıda besledikleri madencilik, gaz, bilgisayar, otomobil sektörlerinde faaliyet gösteren kuruluşlar.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo