1. 1.
    Mide bulandıran, burun direği sızlatan, olmaz olasıca temizlik şeysi.
    ... goruyor musun rukneddin