1. 1.
  Başvekil ismet inönü davet edildiği Rusya'dan Bulgaristan yolu ile dönüyordu..Yine o ara Bulgaristan' la aramız iyi değildi..Bulgar komitacıları Sofya'daki Türk sefaretini sarmış, ismet Paşa'ya suikast yapmak üzere dışarıya çıkmasını bekliyorlardı ... Bulgar hükümetinin dikkati çekildi. Bulgar hükümeti bililtizam umursamadı.
  Bunun üzerine keyfiyet Ankara'ya bildirildi, ilgililer toplanıp, aralarında müzakere etti..Bir çare araştırıldı....Tatminkar bir tedbir bulunamadı.. Atatürk'e danışmaya karar verdiler...Atatürk sordu;
  "Siz ne düşünüyorsunuz?"
  " Bulgaristan'ı iktisaden tazyik edeceğiz...Şiddetle muhtaç olduğu bazı maddeleri satmamakla tehdit edeceğiz"
  Atatürk güldü ve "Telefonu verin bana" dedi.
  Donanmaya emir verdi.. Ertesi sabah Yavuz zırhlısı izmit'ten Varna'ya gitti..Yüz bir pare top attı..Evlerin camları kırıldı..herkes yataklarından heyecanla fırladı..Bulgar hükümeti telaşlandı.. Amiral Türkiye Başvekili ismet Paşa'yı almaya geldiğini söyledi... Bulgar Hükümeti ismet Paşa'yı Sofya'dan Varna'ya zırhlı trenle, ihtimam ve muhafaza altında getirdi.. Bando ile merasim yaparak Yavuz'a uğurladı.. Amiral, kırılan camları ödeyip, Başvekili Türkiye'ye getirdi..

  Kaynak (Avni Altıner Her yönüyle Atatürk)
  1 ... linka