1. 1.
    Deveye laf anlatmanın kolay olacağı ve alacağı versustur.
    -3 ... yahigewrovski