1. 0.
    Ebubekir sifil'in beyanatıdır.

    https://www.youtube.com/watch?v=obRiOGQIWxA+
    2 ... ataturkcu 20