1. 1.
  Kıyametin habercisi olan ve bugün zevki sefa içinde yaşayan insanlardir.

  Başı açık yalın ayak (deve-davar güden) çobanların (kırsal kesimde yaşayan, hatta çobanlık yapan fakir kimselerin zamanla zengin olup şehirlere yerleşerek) yüksek binalar yapmada yarışmaları” kıyamet alameti olarak değerlendirilmisti. (bk. Buhari, iman, 37; Müslim, iman, 1-7)
  ... gaiptengelenadam
 2. 2.
  günümüzde petrol'ün babaları olarak bilinir.
  ... nicke lan jello