1. 1.
    Kıyametin habercisi olan ve bugün zevki sefa içinde yaşayan insanlardir.

    Başı açık yalın ayak (deve-davar güden) çobanların (kırsal kesimde yaşayan, hatta çobanlık yapan fakir kimselerin zamanla zengin olup şehirlere yerleşerek) yüksek binalar yapmada yarışmaları” kıyamet alameti olarak değerlendirilmisti. (bk. Buhari, iman, 37; Müslim, iman, 1-7)
    ... gaiptengelenadam