1. 1.
  konuşma dilinden farklı bir dili vardır.
  epik ( destansı) bir anlatımı vardır.
  lirik, coşkulu ifadeler kullanılır.
  cümleler kısadır.
  dil, yabancı etkilerden uzaktır.
  şiirseldir.
  mitolojik ögeler bulunur.
  olağanüstü kişi ve olaylar vardır.
  #6505921 :)