1. 1.
    etnisite meselesine takılmayız biz ama geneli çoğunluğu hatta kürt' tür. kürt alevileri de vardır. ufak çapta da olsa eski türkmen aşiretleri de vardır Çemişgezek taraflarında.
    ... inzaghigi