1. 1.
    aranılandır. Var mıdır acaba?
    ... marjinal bir yurtsever