1. .
    bilimsel alanda gelişememiş milletlerin kendi içinde ırksal sınıf ayrımlarıyla uğraşması..
    ... karpuzlu votka