1. 2832.
  'Az gelişmiş dünya halkları emperyalizme karşı bir savaş verirken gençlik bunun dışında kalamaz.Biz daima ezilenlerden yana çıkmak zorundayız.Eğer bizim kavgamız antiemperyalist kavganın paralelinde yürümezse ayaklarımız havada kalır.Devrimci gençlik,Amerikan emperyalizmine ve oportünizmine karşı duran gençliktir.Onların görevi,sayısının azlığına,düşmanın çokluğuna bakmadan,Amerikan emperyalizmine sonuna kadar dövüşmektir.o,en iyi biçimde karar veren ve uygulayandır.
  O,boş gecelerini değil,boylu boyunca ömrünü bu kavgaya verendir.
  Yaşasın başımsızlık savaşı veren dünya halkları!
  Yaşasın tam bağımsız türkiye.'

  Deniz gezmiş.
  1 -2 ... proleterlerin manifestosu