1. 1.
    bağımsız bir değişkenle aynı doğrultuda bağımlı değişkeni etkileyebileceği önceden bilinen ve araştırmacı tarafından elenen ara değişkene denir.
    ... unique270